Sunday, August 30, 2015

ಸಂಚಿಕೆ #11, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2015

ನನ್ನ ಸಹ ನಾಗರಿಕರು, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ದೂರದ ದಕ್ಷಿಣ ಓಣಂ ಬಣ್ಣ ಉತ್ಸವ, ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಜನರು ಇಡೀ ದೇಶದ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಮಂಗಳಕರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು, ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಿಂದಿದ್ದೇನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವರ, ವ್ಯಾಪಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಗಮನಿಸಿ:
ಗೂಗಲ್ transalate ಬಳಸಿಕೊಂಡು Transalated, ಆದ್ದರಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು 100% ನಿಖರವಾದ ಇರಬಹುದು.

ನಾನು ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗೆ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರು ಹೊಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಆರಂಭದಿಂದ ದಪ್ಪ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರವರೆಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ದಶಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆ ಸಂಪರ್ಕವಿರುವ ಅರಿವಿತ್ತು. ಮತ್ತು ನಾನು ಬಹುತೇಕ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಲಾಭ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರು ಮಾಡಿದರು, ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುನ್ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅನೇಕ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಾ Bandhan'll ಮಂಗಳಕರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು.

ನಾನು ನೀವು ಮಾತನಾಡಲು ನಾನು ಇಂದು, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಯೋಜನೆ ಹಣ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರು. ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದು, ಅವರು ಇಂತಹ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದು? ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ನಾನು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ, ಯಶಸ್ಸು ಪೈ ಮೇಲೆ ತುರ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಘಟಕಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳು, ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಇಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದೂರದ ನಾನು ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಒಂದು ನೂರಾ ಎಂಬತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಸುಮಾರು ಕಾಲುಭಾಗದಷ್ಟು . 7.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಒಂದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮಿಲಿಯನ್. ನಾನು ಬಡ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಠೇವಣಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಳಿತಾಯ, ಉಳಿತಾಯ ಶೂನ್ಯ ಸಮತೋಲನ ಒಂದು ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು, ಆದರೆ ಕಳಪೆ. ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಆರ್ಥಿಕ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ನೇಹಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಳಪೆ ಮನೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇಂದು, ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲು ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೆಲಸ. ಯುವ ಉದ್ಯೋಗ ಸಹ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸೇರಿಸಲು, ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎಂದು - ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷದ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕೇವಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜನರ ಅನೇಕ ಸಾವಿರಾರು ತೆರೆಯುವ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆಯಿತು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಜನಿಸಿದರು ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಹಣ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಎಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ತೆರೆಯುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ, ಬಡ ಬಡ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುರಿಯಲು ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ, ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀವು ಈಗ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬಾರದು, ಕೋರಿದೆ. ನಾನು ಈಗ ಹಿಡಿತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ನೀವು ಬೆಳೆದರು ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾನು ನಂಬಿಕೆ.

ಗುಜರಾತ್, ಹಿಂಸೆಯ ಕಾಮಕೇಳಿ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳ ಘಟನೆಗಳು, ನೋವಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಆಘಾತ ತಲುಪಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಸರ್ದಾರ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭೂಮಿ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಮಾಡಿದ. ಆದರೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕುಸಿದ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಹೋದರು. ಶಾಂತಿ, ಏಕತೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಅದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾರ್ಗವು ನಮಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಆಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ವಾರ ನಾನು ಸೂಫಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪೂರೈಸಲು ಅವಕಾಶ. ಅವಕಾಶ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲು. ಮತ್ತು ನಾನು ಮೂಲಕ, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಂಗೀತ ನುಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲು ಅವಕಾಶ, Tjhurbe ಸತ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಂಗೀತದ ಲಯ ಇದು ಸಮಚಿತ್ತತೆಯನ್ನು ಇದು ಉದಾರತೆ ಇದು ಸೂಫಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅಂದರೆ ಸಮಾಲೋಚನಾ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ,,,, ಎಲ್ಲಾ ಆಯ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ ಪಂಡಿತರಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ. ನಾನು ಮಹಾನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ವಿಶ್ವದ ನಿಖರವಾಗಿ ನೈಜ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ತಿಳಿಸುವ. ನಾನು ಸೂಫಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ, ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕ ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಉದಾರತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ, ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ದೂರದ ಫು ँ chayenge, ಮಾನವಕುಲದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಲಾಭ ಇತರರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಏಕೆ ಯಾವುದೇ ಪಂಥ, ಆದರೆ, ಇದುವರೆಗೆ ಸೂಫಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು.

ನಾನು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲು ಎಂದನು, ಮತ್ತು ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಗಯಾ ಬೌದ್ಧ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಂದು ಹೋಗುವ, ಮತ್ತು ಮಾನವರ ವಿಶ್ವದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಸೇರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆಯವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಎಂದು ಬೋಧಗಯಾ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಬೋಧಗಯಾ ಭೇಟಿ. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಈ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಬೋಧಗಯಾ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲು ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ರೈತ, ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಯಸುವ ಹೇಳಲು. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವಿಷಯದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ 'ಮನಸ್ಸು' ಮಾಡಿದ. ನೀವು ಕೇಳಲು, ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು, ಕೇಳುವಿರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, 'ಮನಸ್ಸಿನ' ಕೇಳಿದ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಾನು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 'ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯಿದೆ', ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಲು ಬರುವ ಬಂದಿದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ತೆರೆದ ವಿಷಯ. ರೈತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಲಹೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮ್ಮತಿಸುವ am, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಈ ಹೇಳುವ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ನಾನು, ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರು ಸುಧಾರಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯಿದೆ '' ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ, ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ, ಬಡ ರೈತನ ಜಾಗ ಉತ್ತಮ ಬರಲು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಧ್ರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುದೀಕರಿಸು ಗ್ರಾಮ ರೂಪಿಸುವ ಕಾಲುವೆಗಳು ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಹಳ್ಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಬಡ, ಯುವ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾವು ಒದಗಿಸುವ ಕಾನೂನಿನ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಈ Afsrshahi ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಸುಧಾರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದಿತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಅನೇಕ ನೋಟಗಳನ್ನು, ಹರಡುತ್ತದೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ರೈತರು ಹೆದರಿಕೆಯಿತ್ತು ಎಂದು ಕಂಡಿತು. ನನ್ನ ರೈತ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರು, ನನ್ನ ರೈತ ಗೊಂದಲ ಮಾಡಬಾರದು, ಮತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಮತ್ತು ನಾನು ರೈತರು ಗೊಂದಲ, ರೈತರು ಹೆದರಿಸಲು ಯಾರಾದರೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ , ಪ್ರತಿ ಧ್ವನಿ ಎಣಿಕೆಗಳು ಆದರೆ ರೈತರ ಧ್ವನಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ನಾವು, ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡುವುದು ಆರ್ಡಿನನ್ಸ್ ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ 31 ಅವಧಿ, ಮತ್ತು ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು. ಇದರರ್ಥ ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲು ಆತ ಈಗ Punaprsthapit ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ, ಮತ್ತು ಅವರು - ಒಂದು ವರ್ಷದ ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 13 ಇಂತಹ ಅಂಕಗಳನ್ನು, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆರ್ಡಿನನ್ಸ್ ಕರೆತರುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಉಳಿಯುವುದು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡು. ಆರ್ಡಿನನ್ಸ್ ನಂತರ ಅವಧಿಯು ಆದರೆ ರೈತರು ರೈತರ ನೇರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ, ನೇರವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ನಿಂತು, ಆ 13 ಅಂಕಗಳನ್ನು, ನಾವು ಇಂದು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ತಂದ ರೈತರಿಗೆ ಹಾನಿ ತಡೆಯಲು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಆದ್ದರಿಂದ 13 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಉಳಿದ, ನಾವು ಇಂದು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ, ಮತ್ತು ನಾನು, ನನ್ನ ರೈತ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರು ಭರವಸೆ 'ಜೈ-ಯುವ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ, ಬಡ ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ - - ಜೈ-ಕಿಸಾನ್ 'ಈ ಘೋಷಣೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ನಾವು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಹೇಳಿದರು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ನಾವು ಕೇವಲ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ರೈತ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರು, ಈಗ ನೀವು ಹೆದರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಗೊಂದಲದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅಥವಾ ಹೆದರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲ.

ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಇದು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಭೇಟಿಮಾಡುತ್ತಿರು ಬಂದಾಗ 1965 ರ ಯುದ್ಧದ ಮತ್ತು 1965 ರ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜ ಎಂದು ಹೊಂದಿವೆ. "ಜೇ-ಜವಾನ್, ಜೈ-ಕಿಸಾನ್" ಮಂತ್ರ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ ನೆನಪಿಡಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಹುತಾತ್ಮರುಗಳ ನೆನಪಿಸಿತು, ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಾನ್-ಶಾನ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜ. ಯುದ್ಧ 65 ವಿಜಯ ನಾನು ಸಂಭಂದಿಸಿದ ನಮಸ್ಕರಿಸುತೇನೆ. ಹೀರೋಸ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್. ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ.

ಕಳೆದ ವಾರ ನಾನು ಸೂಫಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಜನರು ಇದೇ ಅನುಭವ ಪೂರೈಸಲು ಅವಕಾಶ. ನಾನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅವರು ಕೇಳಲು ಅವಕಾಶ, ಮತ್ತು ನಾನು ಹಲವಾರು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್, ಭಾರತದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಹರ್ಷಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ. ಈಗ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮೊದಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಫು ँ chayen ಎಂದು? ಹೇಗೆ ಉಪಕರಣದಂತೆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು? ಲ್ಯಾಬ್ ಜಮೀನು ಸೇರಿಸಿ? ಅವರನ್ನು ಹರಾಜು ಅವಕಾಶ. ನಾನು ಹಲವಾರು ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿತು. ನನಗೆ ಇದು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ, ಶಿಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು ಹೇಗೆ, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆವು ಅನೇಕ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಏನು ಹರ್ಷ ನಾನು ಕಂಡಿತು. ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 'ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ವಿಜ್ಞಾನದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಸಭೆಯ ನಂತರ, ನಾನು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹಲವು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಯುವ ಸ್ನೇಹಿತ ವಿಜ್ಞಾನದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ, ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ.

ನಾನು ನಾಗರಿಕರ ಪತ್ರಗಳ ಬರುವ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಂದಿವೆ. ಥಾಣೆ, ಶ್ರೀ parimal ಶಾ 'MyGov.in' ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನಾನು ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ ಫಾರ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚಿದಂಬರಂ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೊಂದಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಯುವ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ಆಗಸ್ಟ್ 15, ಕೆಲಸ ಏಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಒಂದೇ ಹೊಂದಿವೆ? ತದನಂತರ ಅವರ ಕೆಲಸ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏನು ಜ್ಯಾಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಪ್ರತಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ವಿಧವೆ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಬರುತ್ತದೆ? ನಾನು ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೇಗೆ-ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ರನ್, ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಟ್ಟ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದು ಕಾರಣ. ನಾನು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಾನು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ಖುಷಿಯಿಂದಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ. ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಕಳುಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮೂಲಕ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನದ ಈಗ ಸುಮಾರು ನೂರು ಸುತ್ತುಗಳ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಳಪೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಶೋಷಣೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಿನ್ನುವೆ.

ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆರೋಗ್ಯ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಯಿ ಶಿಶು-ಮರಣ ಮತ್ತು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 24 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿಶ್ವದ ಕಾಲ್ ಟು ಆಕ್ಷನ್ 'ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಹೊರಗೆ, ಘಟನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಮತ್ತು ಈ 50 ಒಂದು ನೂರು ಸಾವಿರ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು 1.3 ದಶಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳ, ಬಂಧನದಿಂದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಒಂದು ನಿಂತುಹೋಯಿತು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಇಂದು ನಿಜ. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಹೆದರಿಕೆಯೆ. ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ, ಆದರೆ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ. ನಾವು ಪೋಲಿಯೊ ಜನರನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಎಂದು, ಅದೇ ರೀತಿ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಶಿಶು ಸಾವು ಧನುರ್ವಾಯು, ಸಹ ಕಡಿಮೆ. ವಿಶ್ವದ ನೇರವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೊಂದಿವೆ, ನಮ್ಮ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಬದುಕಲು.

ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇಂದು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ನಿಜ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಮತ್ತು ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ ಎಂದು, ಕ್ಲೀನ್ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೋಡಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಅಲ್ಲ. ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಮುದ್ರಿತ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಅಲ್ಲ. ಶುದ್ಧ ನೀರಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆಲಸದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೀರಿನಿಂದ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಬೇರೆಡೆ ನಾವು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಆ ಸಾವಿನ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ಗದ ಇರಬೇಕು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಜೋರಾಗಿ. ಲೈಫ್ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ. Bedhyani ನೀರು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಡಂಪ್, ಅವರು ಸಾವಿನ ಕಾರಣ ಆಗಲು, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ! ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 514 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಾಸಿಸಲು ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಉಳಿವು ಉಪಯುಕ್ತ ನೀವು-ಸಹಕಾರ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಬಂಧಿಸುವ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಬ್ಬದ ತನಕ. ಎಲ್ಲಾ ಆಚರಣೆ, ಏಕೆ ನಮ್ಮ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸೇರಿಸದೆ? ನೀವು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ, ನೋಡಿ.

ನನ್ನ ಸಹ ನಾಗರಿಕರು, ಇಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸವಲತ್ತು ಪಡೆಯಲು, ಆದರೆ ದೇಶದ ಸ್ವತಃ ಜೀವನ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಎರಡು ಯುವ ಸಹೋದರರು ಇಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಸಿಕ್ ಮೂಲ ಮತ್ತು - ಡಾ Hitender ಮಹಾಜನ್ ಡಾ ಮಹೇಂದ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಆದರೆ ತನ್ನ ಹೃದಯ ಭಾರತದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸೇವೆ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉಳಿದಿದೆ. ಭಾರತ ಎರಡು ಸಹೋದರರು ಬಹು. 'ಅಮೆರಿಕಾದ ಅನೇಕ ರೇಸ್' ದೀರ್ಘ ಓಟದ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಎಂಟು ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇವೆ, ಒಂದು ಸೈಕಲ್-ರೇಸ್, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಎರಡು ಸಹೋದರರು ಓಟದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದರು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ, ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ನೀಡುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಸ್ವಾಗತ. ಆದರೆ ಅವರ ಇಡೀ ಪ್ರಚಾರ ತಂಡ ಭಾರತ '- ಬುಡಕಟ್ಟು ಧ್ಯೇಯ' ನಾನು ಹರ್ಷಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಏನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಳೆದ ನಾನು ನೋಡಿ, ದೇಶದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ಕೇಳಿದರೆ, ಆ ಕಂದು ಎದೆಯ ಹೊಂದಿದೆ.

ನಾವು ನಮ್ಮ ಯುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ನೀಡಲು ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗ್ರಹಿಕೆ.

Labels:

எபிசோட் #11, 30 ஆகஸ்ட் 2015

என் சக குடிமக்கள், நீங்கள் அனைவரும் வாழ்த்துகிறார்கள். மீண்டும், இதயம், நான் நீங்கள் பார்க்க வாய்ப்பு உண்டு. இதுவரை தெற்கு ஓணம் வர்ணம் திருவிழா, மற்றும் நாளை மக்கள் நாடு முழுவதும் ரக்ஷா பந்தன் சுப கொண்டாடப்பட்டது. இந்திய அரசாங்கம், சமூக பாதுகாப்பு பல புதிய திட்டங்களை, நான் மிகவும் குறுகிய காலத்தில் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் சாதாரண மனிதர்கள், விரிவான ஆதாரங்கள் இடப்பட்டிருக்கும், இத்திட்டங்கள் ஏற்கப்படும்.


குறிப்பு:
கூகிள் transalate பயன்படுத்தி Transalated, எனவே முடிவுகளை 100% துல்லியமான இருக்கலாம்.

நான் பாதுகாப்பு திட்டம் ரக்ஷா பந்தன் நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு சிறிய வேண்டுதல் என்று எங்கள் சகோதரிகள் இருந்தது. நான் தொடக்கத்தில் இருந்து தடித்த திட்டம் வரை பதினொரு மில்லியன் குடும்பங்கள் திட்டம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது அறிந்திருந்தார். மேலும், நான் கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட அரை இலாப, தாய்மார்கள், சகோதரிகள் இல்லை, என்று கூறினார். நான் அதை உகந்தது நம்புகிறேன். நான் பல ஆசைப்படுகிறார்கள் அனைத்து தாய்மார்கள் மற்றும் ரக்ஷா Bandhan'll நல்ல நேரம் சகோதரிகள் வேண்டும்.

நான் உங்களுக்கு பேசுகிறேன் போது இன்று, ஒரு வருடம் முன்பு திட்டம் நிதி, பெரும்பாலும் எடுத்து கொள்ளப்பட்டது. அறுபது ஆண்டுகளில், வேலை செய்யவில்லை இது, அவர் போன்ற ஒரு குறுகிய காலத்தில் இருக்க வேண்டும்? பல கேள்வி மதிப்பெண்கள் இருந்தன. ஆனால் நான் திட்டம் சம்பந்தமில்லாத, வெற்றி பை அவசர தொடர்புடைய எல்லா அரசு அலகுகள், வங்கி அனைத்து அலகுகள், செயல்படுத்த மற்றும் அந்த இன்று சந்தோஷமாக இருக்கிறேன், இதுவரை எனக்கு தெரியும், நூறு மற்றும் எண்பது மில்லியன் வங்கி கணக்குகள் கிட்டத்தட்ட கால் . 7.4 மில்லியன் நூறு எழுபது மில்லியன். நான் ஏழைகள் பணக்காரர்களாக பார்த்திருக்கிறேன். டெபாசிட் இருபத்தீராயிரம்பேராயிருந்தார்கள் கோடி அளவு சேமிப்பு, சேமிப்பு, பூஜ்யம் சமநிலை ஒரு கணக்கை திறக்க, ஆனால் ஏழை. முக்கிய பொருளாதாரம், வங்கித் துறை மற்றும் கணினி வலியுறுத்தினார் ஏனெனில் வங்கி நட்பு திட்டம் ஏழைகளை அடைகின்றன. இன்று, கால் மில்லியனுக்கும் ஒரு விட வங்கி நண்பர்கள் நாடு முழுவதும் வேலை. இளைஞர் வேலை கூட காணப்படவில்லை. அவர்கள் சேர்க்க, நூற்று முப்பது-ஆயிரம் நிதி மேலாண்மை விழிப்புணர்வு முகாம் இருந்திருக்கும் - நீங்கள் ஒரு ஆண்டில், வங்கித்துறையை, பொருளாதாரம் மற்றும் ஏழை என்று தெரிய மகிழ்ச்சி இருக்க வேண்டும். வெறும் பொது-நிதி கீழ் கணக்குகள் மற்றும் மக்கள் பல ஆயிரக்கணக்கான திறந்து சிக்கிவிடும் மேல்வரைப்பற்று உரிமை மற்றும் அவர் எடுத்து. வங்கி அது பிறந்த நம்பப்படுகிறது இருந்து ஏழை மற்றும் பணத்தை பெற முடியும். நான் மீண்டும் ஒரு முறை, அனைத்து சம்பந்தப்பட்ட வாழ்த்துகிறேன் மற்றும் வங்கி கணக்கு திறப்பு, ஏழை ஏழை சகோதர சகோதரிகளிடம் நீங்கள் இணைப்பு தயவு செய்து வங்கி உடைக்க முடியாது என்று வற்புறுத்துகிறார்கள். வங்கி நீங்கள் இப்போது அதை விட்டு கூடாது, முயன்று வருகிறது. நான் இப்போது அதை பிடியை எடுத்து உங்கள் வேலை, நீங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். நான் நிச்சயமாக நீங்கள் எங்கள் கணக்குகளை செயல்படுத்த பரிந்துரை செய்யும் என நான் நம்புகிறேன்.

குஜராத், வன்முறை வெறியாட்டத்தில் கடைசி நாட்களின் நிகழ்வுகள், வலி ​​உள்ளது, தேசம் மற்றும் ஒரு நாட்டின் முதல் அதிர்ச்சி அடையும் போது என்ன நடக்கும் காந்தி, சர்தார் இயற்கை நில நிலைகொள்ளாமலிருக்கச் செய்தது. ஆனால் ஒரு மிக குறுகிய காலத்தில் அறிவொளி மாநில, என் சகோதர சகோதரிகள், நிலைமை ஒரு குடிமகன் நடந்தது. மீண்டும் மோசமாகிக் இருந்து சூழ்நிலையில் தீவிர பங்கைக் அமைதி பாதையை குஜராத் சென்றார். அமைதி, ஒற்றுமை, ஒற்றுமை சரியான வழி மற்றும் அதே வளர்ச்சி பாதையை எங்களுக்கு அருகருகே நடக்க உள்ளது. வளர்ச்சி எங்கள் பிரச்சினைகளை தீர்க்க வேண்டும்.

கடந்த வாரம் நான் சுஃபி பாரம்பரியத்தின் அறிஞர்கள் சந்திக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. வாய்ப்பு அவர்களை கேட்க. நான் மூலம், விஷயங்களை நான் எந்த இசைக்கு என்று ஒரு வழி கேட்க வாய்ப்பு கிடைத்தது, Tjhurbe இருந்து உண்மையை சொல்கிறேன். அவரது வார்த்தைகள், இசை தாள இது, தெளிந்த இது தாராள இது சுஃபி பாரம்பரியத்தின் அதாவது, பேச்சுவார்த்தை, அவரது வழி,,,,, அவர்கள் அனைவரும் தேர்வு எனக்கு இந்த அறிஞர்கள் மத்தியில் உணர்கிறேன் இருந்தது. நான் பெரிய உணர்ந்தேன். இஸ்லாமியம் உலக துல்லியமாக உண்மையான இயல்பு மிக முக்கியமானது தெரிவிக்கிறது. நான் சுஃபி பாரம்பரியத்தின், காதல் இணைக்கப்பட்டுள்ளது என்று நம்புகிறேன், பெருந்தன்மை இணைக்கப்பட்டுள்ளது, இந்த செய்தியை இதுவரை ஃபூ ँ chayenge, மனித குலத்தின் நலன்கள் இஸ்லாமியம் நன்மை மற்றவர்களுக்கு நான் மற்றும் நான் என்று சொல்ல இது நாம் கருத்தில் போது ஏன் எந்த பிரிவை ஆனால், எப்போதும் சுஃபி பாரம்பரியத்தின் புரிந்து கொள்ள.

நான் வரும் நாட்களில் மற்றொரு வாய்ப்பு எடுப்பாய் இருக்கிறேன், மற்றும் அழைப்பை நான் என் அதிர்ஷ்டம் ஒப்பு. இந்தியாவில், உலகின் பல நாடுகளில் புத்தகயா புத்தமத பாரம்பரியம், அறிஞர்கள் வந்து போகிறார்கள், மற்றும் மனித உலக தொடர்பான தலைப்புகளில் விவாதிக்க வேண்டும், நான் அழைப்பு வந்தது, என் மகிழ்ச்சிக்காக நான் அந்த வேண்டும் என்று புத்தகயா அழைத்தார். இந்தியாவின் முதல் பிரதமர் ஜவகர்லால் நேரு புத்தகயா விஜயம். எனக்கு உலகம் முழுவதும் இந்த அறிஞர்களும், எனக்கு, இன்பம் மிகவும் கணம், புத்தகயா வாய்ப்பு பெற போகிறது.

என் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, விவசாயி, நான் மீண்டும் ஒரு முறை நீங்கள் குறிப்பாக இன்று கவலை வேண்டும் சொல்ல. நான் ஏற்கனவே இந்த பொருள் குறிப்பிட்டுக் கூற 'மனம்', செய்யவில்லை. நீங்கள் கேட்க, பாராளுமன்றத்தில், நான் பொதுக் கூட்டங்களில் கேட்டு வேண்டும், கேட்க வேண்டும் 'என்று மனம்' கேட்டது வேண்டும். ஒவ்வொரு முறையும் நான் தகராறு தொடர்பாக 'நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டம்', ஒரு விஷயம் சொல்ல வந்து அந்த விட்டேன், அரசாங்கத்தின் திறந்த மனம் பொருள். விவசாயிகள் நலனுக்காக எந்த கருத்து, நான் ஏற்க தயாராக இருக்கிறேன், நான் மீண்டும் மீண்டும் இந்த கூறிவந்துள்ளனர். ஆனால் இன்று நான் என் சகோதர சகோதரிகள் சீர்திருத்த விஷயத்தில் விவசாயிகள் நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டம் '' அமெரிக்கா இருந்து வந்தது, மற்றும் எல்லாம், ஆர்வத்தோடும் அந்த கிராமத்தில், ஏழை விவசாயிகளின் துறைகளில் நல்ல வர இருந்தது என்று சொல்ல துருவ எண்ணிக்கை மின்னூட்டு கிராமத்தில் என்று கால்வாய்கள் நீர் வினியோகத்திற்காக, கிராம சாலை செய்ய உள்ளது, கிராம ஏழை, கிராமப்புற ஏழைகள், இளைஞர்கள் வேலைவாய்ப்பு ஏற்பாடுகள் வீடுகள் கட்டி நாம் வழங்க சட்டம் பிடியில் இருந்து இந்த Afsrshahi நீக்க வேண்டும் மற்றும் சீர்திருத்த திட்டத்தை வந்து. ஆனால் நான் பல பிரமைகள், வெளியே பரவியது விவசாயிகள் மிகுந்த அச்சம் இருந்திருக்கும் பார்த்தேன். என் விவசாயி சகோதர சகோதரிகளே, என் விவசாயி குழப்பி கொள்ள கூடாது, மற்றும் நிச்சயமாக மிகவும் பயமாக இருக்க கூடாது, நான் விவசாயிகள் குழப்ப, விவசாயிகள் மிரட்டுவதற்காக யாரோ ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்க விரும்பவில்லை, என் நாட்டில் , ஒவ்வொரு குரல் கணக்கிடுகிறது, ஆனால் விவசாயிகள் குரல், ஒரு சிறப்பு முக்கியத்துவத்தை கொண்டுள்ளது. நாம் நீக்கிவிடுவது கட்டளைச் கடந்த ஆகஸ்ட் 31 காலாவதியானது, மற்றும் நான் முடிவு செய்து விட்டேன், ஒரு அவசரச் சட்டத்தை. இதன் பொருள், என் அரசு, நிலைமை முன் என்று, அவர் இப்போது Punaprsthapit உள்ளது. ஆனால் அது ஒரு முடிக்கப்படாத பணி இருந்தது, மற்றும் அவர் இருந்தது - ஒரு ஆண்டில் முடிக்கப்பட்டது இது 13 போன்ற புள்ளிகள், மற்றும் நாம் கட்டளைச் அவரை கொண்டு, ஆனால் இருக்க வேண்டும் என்று சர்ச்சைகளை வழக்கில் ஆளாயின. கட்டளைச் பின்னர் காலாவதியாகிறது, ஆனால் விவசாயிகள் விவசாயிகள் நேரடி பொருளாதார நன்மைகளை இணைக்கப்பட்ட, நேரடியாக பெற நிற்க, அந்த 13 புள்ளிகள், இன்று நாம் விதிகளின் கீழ் கொண்டு விவசாயிகள் சேதம் தவிர்க்க பொருட்டு பயன்படுத்தப்படும் பொருளாதார இழப்பு அல்ல, மற்றும் சட்டத்தின் அதனால் 13 புள்ளிகள், நாங்கள் இன்று அவனை உள்ளன செயல்படுத்தும் முதல் இருந்தது, நான், என் விவசாயிகள் சகோதர சகோதரிகள் உறுதி 'ஜெய்-இளம் என்று கிராமம், ஏழை விவசாயிகள் நலன் - - ஜெய்-கிசான் 'இந்த கோஷம் அல்ல, இந்த நமது மந்திரமான மற்றும் நாம் ஆகஸ்ட் 15 ம் கூறினார் என்றால் மட்டுமே அதன் முடிவை நாம் மட்டும் வேளாண் துறை, ஆனால் விவசாயம் மற்றும் விவசாயிகள் நலன் உருவாக்கப்பட்ட வேண்டும், மிக வேகமாக முன்னோக்கி. எனவே என் விவசாயிகள் சகோதர சகோதரிகள், இப்போது நீங்கள் பயப்பட வேண்டும், குழப்பம் ஒரு காரணம், அல்லது மிரட்டும் எந்த முயற்சியும் இல்லை.

ஒரு விஷயம் நான் கூட இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு, அது லால் பகதூர் சாஸ்திரி முற்றுகையிடும் வரும் போது 1965 போர் மற்றும் 1965 போர் முடிந்து பின்னர் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மிகவும் இயற்கை என்று சொல்ல வேண்டும். "ஜெய்-ஜவான், ஜெய்-கிசான்" மந்திரம் வர ஞாபகம். மற்றும் அனைத்து அந்த தியாகிகளின் நினைவு வேண்டும், அவருடைய இரயில்வேயின்-ஷான் செய்த இந்தியா, மூவர்ணக் கொடியை மிகவும் இயற்கை. போர் 65 வெற்றி நான் சம்பந்தப்பட்ட அனைவருக்கும் வணங்குகிறேன். ஹீரோஸ் வாழ்த்துகிறார்கள். நாம் தொடர்ந்து இது போன்ற நிகழ்வுகள் வரலாறு அழகூட்டும்.

கடந்த வாரம் நான் சுஃபி பாரம்பரியத்தின் மக்கள் இதேபோல் ஒரு பெரிய அனுபவம் சந்திக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. நான் விஞ்ஞானிகள் மணி நேரம் பேச வாய்ப்பு வேண்டும். அவர்கள் கேட்க வாய்ப்பு இருந்தது, நான் பல திசைகளில் விஞ்ஞானம், India பகுதியில், மிகவும் சிறந்த வகையான வேலை என்று மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. நமது விஞ்ஞானிகள் நல்ல வகையான வேலை. இப்போது எங்களுக்கு வாய்ப்பு உள்ளது முன்பு பொது வகையில் திருத்தங்கள் எப்படி ஃபூ ँ chayen என்று? எப்படி சாதனங்கள் கொள்கைகளை மொழிபெயர்க்க? லேப் மனை சேர்க்கவும்? அவரை அதிக தொகைக்கு ஏலம் ஒரு வாய்ப்பாக. நான் பல மேம்படுத்தல்கள் கிடைத்தது. நான் எனக்கு அது ஒரு மிகவும் எழுச்சியூட்டும், அறிவார்ந்த கூட இருந்தது என்று சொல்ல முடியாது. அவர்களின் கண்களில் கனவுகள் தெரியும் எப்படி, விஷயங்களை சொல்லி பல இளம் விஞ்ஞானிகள் என்ன சந்தோஷமும், நான் பார்த்தேன். நான் 'மனம்' நீடிக்கும் போது அறிவியல் நோக்கி எங்கள் மாணவர்கள் முன்னெடுக்க வேண்டும் என்று கூறினார். இந்த கூட்டத்திற்கு பின்னர், நான் வாய்ப்புகளை பல, பல சாத்தியங்கள் என்று நினைக்கிறேன். நான் மீண்டும் ஒரு முறை அதை மீண்டும் விரும்புகிறேன். அனைத்து இளம் நண்பர் அறிவியல் நோக்கி ஒரு வட்டி, நாங்கள் கல்வி நிறுவனங்கள் மாணவர்களை ஊக்குவிக்க.

நான் குடிமக்கள் பல கடிதங்களை வரும் வேண்டும். தானே, திரு parimal ஷா 'MyGov.in' கல்வி மறுசீரமைப்பு நான் எழுதியிருக்கிறேன். திறன் மேம்பாட்டு எழுதப்பட்டுள்ளது. முதன்மை கல்வி வலியுறுத்தி உள்ளது தமிழ்நாட்டில் சிதம்பரத்தில் இருந்து திரு பிரகாஷ் திரிபாதி நல்ல ஆசிரியர்கள் வேண்டும். கல்வி துறையில் மறுசீரமைப்பு வலியுறுத்தப்படுகிறது.

குறிப்பாக என் இளம் நண்பர்கள், நான் ஆகஸ்ட் 15, வேலை ஏன் இந்த பேட்டியில் குறைந்த அளவில் செங்கோட்டையில் கூறினார் என்று சொல்ல ஒரு விஷயம் வேண்டும்? பின்னர் அதன் வேலை உதவும், என்ன ஜாக் ஏற்படுத்துவேன் பேட்டியில் அழைப்பு ஒவ்வொரு ஏழைக் குடும்பத்திற்கும், விதவை, அம்மா, அங்கு பரிந்துரைக்கிறோம் என்று, வரும்? நான் வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன எப்படி எப்படி என்று எனக்கு தெரியாது? ரன், மற்றும் அநேகமாக ஊழல் நிலை கீழே எல்லோரும் ஒரு காரணம் உள்ளது. நான் பாரம்பரியம் மற்றும் சுதந்திரம் நான் ஆகஸ்ட் 15 பேட்டியில் கீழே ஒரு நிலை இருக்க வேண்டும் என்றார். நான் 15 நாட்கள், இவ்வளவு குறுகிய காலத்தில் அந்த சந்தோஷமாக இருக்கிறேன், ஆனால் அரசாங்கம் மிகவும் வேகமாக நகரும். அறிவிப்புகள் அனுப்பி, மற்றும் முடிவு சிறு வேலைகள் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்று பேட்டி இப்போது கிட்டத்தட்ட நூறு சுற்று விலக்களிப்பு செய்யப்படும். ஏழை குறிப்பு இயக்க மாட்டேன். சுரண்டல் செய்யாதிருப்பாயாக, ஊழல் முடியாது.

இந்த நாட்களில், இந்தியாவில் உலகின் பல நாடுகளில் விருந்தாளிகள் ஆவர். சுகாதார குறிப்பாக அம்மா குழந்தை-இறப்பு மற்றும் இறப்பு விகிதங்கள், இந்திய தேசத்தில் 24 நாடுகளின் உலக 'அதிரடி கால்' க்கான செயல் திட்டத்தை நினைத்து. முதல் முறையாக அமெரிக்க வெளியே, மற்றொரு நிகழ்வு மற்றொரு நாட்டில் நடைபெற்றுள்ளது. இது பற்றி 50 ஒரு நூறு ஆயிரம் தாய்மார்கள் மற்றும் 1.3 மில்லியன் சிறுவர், நரம் மற்றும் அடுத்தடுத்த ஒன்று வெளியே இறந்தார், நம் நாட்டில் கூட ஒவ்வொரு ஆண்டும் இன்று உண்மை. இந்த ஆபத்தான மற்றும் பயங்கரமான உள்ளது. அது குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் உள்ளது. சர்வதேச அளவில், இந்தியா பாராட்ட தொடங்கி உள்ளது, எனினும், இந்த எண்ணிக்கை குறைவாக உள்ளது. நாங்கள் போலியோ இருந்து மக்கள் நிவாரணம் என, இதேபோல், தாய்மார்கள் மற்றும் குழந்தைகள் இறப்பு உள்ள டெட்டனஸ் கூட நிவாரணம். உலக சரியாக உறுதிப்படுத்தினார். ஆனால் நாம் இன்னும் நம் தாய்மார்கள் பாதுகாக்க வேண்டும், எங்கள் புதிதாகப் பிறந்த குழந்தைகள் வாழ.

சகோதர சகோதரிகளே, இன்று டெங்கு செய்தி உள்ளது. டெங்கு ஆபத்தானது என்று உண்மை, ஆனால் அதை பாதுகாக்க மிகவும் எளிதானது. நான் அதை நேரடியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது என்று, சுத்தமான நாட்டை பற்றி பேசவில்லை. நாம் தொலைக்காட்சியில் விளம்பரம் பார்க்கிறோம் ஆனால் நமது நோக்கமல்ல. செய்தித்தாளில் விளம்பரம் அச்சிடப்பட்ட, ஆனால் எங்கள் நோக்கமல்ல. தூய நீர் விட சிறிய விஷயங்களில் வீட்டை சுத்தம் கையாளும் வழிகள்.முழு மற்றும் பிற இடங்களில் நாங்கள் டெங்கு கேட்கிறாய். நான் அந்த மரணம் மிகவும் மலிவான இருக்க வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். வாழ்க்கை மிகவும் அருமையானது. Bedhyani குடிநீர், சுகாதார வசதிகள் குப்பைகள், அவர்கள் மரணத்திற்கு காரணம் ஆக, அது சரி இல்லை! டெங்கு திரையிடல் வசதிகள் நாடு முழுவதும் சுமார் 514 மையங்கள் இலவசமாக கிடைக்கின்றன. வாழ நேரத்தில் இருந்து, சரிபார்க்க, அது அனைத்து பிழைப்புக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நீங்கள் ஒத்துழையாமை மிக அவசியம். மற்றும் சுகாதாரத்தை இவ்வளவு முக்கியத்துவம் இருக்க வேண்டும். இந்த நாட்களில், ஒரு பாதுகாப்பு-பிணைப்பு நம் நாட்டில் தீபாவளி திருவிழா மிகவும் பண்டிகை வரை. அனைத்து கொண்டாட்டம், நாங்கள் ஏன் சுகாதாரம் சேர்க்க முடியாது? நீங்கள் இயற்கையின் ஒரு சடங்கை மாறும், பார்க்கிறீர்கள்.

என் சக குடிமக்கள், நான் உங்களை நற்செய்தியை அறிவிக்க வேண்டும், நான் எப்போதும் நாம் நாட்டின் இறக்கும் சலுகை கிடைக்கும், ஆனால் அதன் பிறகு நாடு தன்னை வாழும் பாக்கியம் கிடைத்தது என்று சொல்ல. இரண்டு இளம் சகோதரர்கள் அவர்கள் இருவரும் எங்கள் நாட்டில் எங்கள் நாசிக் தோற்றம் மற்றும் - டாக்டர் Hitender மகாஜன், டாக்டர் மகேந்திர வணிகரான, ஆனால் அவரது இதயம், இந்தியாவின் பழங்குடிமக்களின் சேவை வலுவான உணர்வு உள்ளது. இந்தியா இரண்டு சகோதரர்கள் பெருமை ஆகும். 'அமெரிக்கா முழுவதும் ரேஸ்' நீண்ட இனம் நாலாயிரம் எட்டு நூறு கிலோமீட்டர் உள்ளன, ஒரு சைக்கிள் ரேஸ், மிகவும் கடினமாக உள்ளது. இந்த ஆண்டு இரண்டு சகோதரர்கள் இனம் வெற்றி பெற்றது. இந்தியா பெருமை கொண்டு. நான் மிகவும் வாழ்த்த, இரண்டு சகோதரர்கள் மிகவும் அதிர்ஷ்டம் இருந்தது கொடுக்க வேண்டும், நான் வரவேற்கிறேன். ஆனால் இன்னும் அவரது முழு பிரச்சாரம் 'வென்ற இந்திய அணி - பழங்குடி நோக்கு' என்று நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன் 'பழங்குடியினர் ஏதாவது நோக்கத்துடன் கடந்து விட்டன நான் பார்க்க, நாட்டின் தங்கள் முயற்சிகளை அனைவருக்கும் தள்ளும் எப்படி என்று உள்ளது. நீங்கள் இத்தகைய சம்பவங்கள் கேட்கும் போது, அந்த பழுப்பு மார்பு உள்ளது.

நாங்கள் எங்கள் இளைஞர்கள் பெரிய அநியாயம் கொடுக்க ஏனெனில் சில நேரங்களில் கருத்து. மற்றும் பழைய தலைமுறை எப்போதும் நினைக்கிறேன், அந்த வயதில் தொடர்ச்சியாகும் நான் ஏதோ புதிய தலைமுறை புரியவில்லை. என் அனுபவம் இளைஞர்கள் குறித்து வித்தியாசமாக இருக்கிறது.

Labels:

পর্ব #11, 30 আগস্ট 2015

আমার নাগরিকবৃন্দ, আপনি প্রত্যেকের অভিবাদন. আবার, মন থেকে, আমি আপনার সাথে দেখার সুযোগ আছে. পর্যন্ত দক্ষিণ ওনমের আঁকা উত্সব, এবং আগামীকাল লোকেরা পুরো দেশ রাখী বন্ধনের সুপ্রসন্ন অনুষ্ঠানে পালিত. ভারত সরকার, সামাজিক নিরাপত্তা অনেক নতুন স্কিম, আমি যে খুব স্বল্প সময়ের খুশি স্বাভাবিক মানুষের ব্যাপক প্রমাণ প্রয়োগ করা হয়, এই সব পরিকল্পনা গৃহীত হয়.বিঃদ্রঃ:
গুগল অনুবাদ পরিষেবা ব্যবহার করে অনুবাদ, অত: পর ফলাফল 100% সঠিক নাও হতে পারে.

আমি নিরাপত্তা পরিকল্পনা রাখি বন্ধন উপলক্ষে একটি ছোট অনুরোধ যে আমাদের বোন ছিল. আমি শুরু থেকে পুরু পরিকল্পনা পর্যন্ত এগারো মিলিয়ন পরিবারের স্কিম সাথে সংযুক্ত করা হয় যে সচেতন ছিল. আর আমি প্রায়-প্রায় অর্ধেক মুনাফা, মা-বোনের করেনি, যে বলা হয়. আমি এটা ভাল bodes বিশ্বাস. আমি অনেক জন্য শুভেচ্ছা সব মায়েরা এবং রাখি Bandhan'll সুপ্রসন্ন অনুষ্ঠানে বোন আছে.

আমি তোমার সাথে কথা বলছি যখন আজ, এক বছর আগে পরিকল্পনা অর্থায়ন মানুষ মূলত পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়. ষাট বছরে, কাজ না করে, যা তিনি এই ধরনের একটি স্বল্প সময়ের মধ্যে হতে হবে? অনেক প্রশ্ন চিহ্ন ছিল. কিন্তু আমি পরিকল্পনা জড়িত, সাফল্য পাই উপর তৎপরতার সঙ্গে সব সরকারের সংশ্লিষ্ট ইউনিট, ব্যাংকের সব ইউনিট, বাস্তবায়ন এবং যে আজ খুশি তাই আমার জানা মতে, এক লক্ষ আশি মিলিয়ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টের প্রায় এক চতুর্থাংশ . 7.4 মিলিয়ন একশত সত্তর মিলিয়ন. আমি দরিদ্র সমৃদ্ধ দেখেছি. জমা বাইশ হাজার কোটি পরিমাণ সংরক্ষণ, সংরক্ষণ করে জিরো ব্যালেন্স একটি একাউন্ট খুলতে, কিন্তু দরিদ্র. মূলধারার অর্থনীতি, ব্যাংকিং খাত ও সিস্টেম জোর করা হয়, কারণ ব্যাংক বান্ধব পরিকল্পনার অনার্থাশ্রম ছুঁয়েছে. আজ, আরো চতুর্থাংশ একটি মিলিয়ন ব্যাংক-বন্ধুদের সারাদেশে কাজ করছে. যুব কর্মসংস্থান এছাড়াও পাওয়া যায়. তারা যোগ, একশো ত্রিশ-এক হাজার আর্থিক সাক্ষরতা ক্যাম্প হয়েছে - আপনি একটি বছরের মধ্যে, ব্যাংকিং খাত, অর্থনীতি এবং দরিদ্র জানি খুশি হবেন. শুধু জন-তহবিল অধীন অ্যাকাউন্ট এবং মানুষ তাই অনেক হাজার খোলার মধ্যে আটকে না ত্তভারড্রাফট এনটাইটেল এবং তিনি গ্রহণ ওঠে. ব্যাংক জন্মগ্রহণ বিশ্বাস থেকে এবং দরিদ্র টাকা পেতে পারেন. আমি আবার, সব সব সংশ্লিষ্ট এবং খোলার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংবর্ধিত, দরিদ্র দরিদ্র ভাই-বোনদের কাছে আপনি ব্যাংক বিরতি না যে আবেগ, সাথে লিঙ্ক করুন. ব্যাংক আপনি এখন তা ত্যাগ করা উচিত, সচেষ্ট হয়. আমি এখন এটা ধরে নিতে আপনার কাজ, আপনি আপ আনা করেছি. আমি স্পষ্টভাবে আপনি আমাদের সকল অ্যাকাউন্টের সক্রিয় করার সুপারিশ করবে, আমি বিশ্বাস করি.

গুজরাট সহিংসতার বেলেল্লাপনার শেষকালের ঘটনা, ব্যথা নেই, সব জমি এবং একটি দেশের প্রথম শক ছুঁয়েছে কি যখন গান্ধী ও সরদার প্রাকৃতিক জমি বিশ্রামহীন তৈরি. কিন্তু একটি খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে আলোকিত রাষ্ট্র, সব আমার ভাই ও বোনেরা, পরিস্থিতির একটি নাগরিক নেন. আবার অধোগামী থেকে পরিস্থিতির একটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন শান্তির পথে গুজরাটে গিয়েছিলাম. শান্তি, ঐক্য, সংহতি সঠিক ভাবে এবং একই বৃদ্ধির পথ এ আমাদের সাথে পাশাপাশি হেটে যেতে হয়. উন্নয়ন আমাদের সমস্যার সমাধান করা হয়.

গত সপ্তাহে আমি সুফী ঐতিহ্য পণ্ডিতদের দেখা করার সুযোগ ছিল. সুযোগ তাদের কথা শোনার. আর আমি পথ দ্বারা জিনিষ আমি কোন গান বাজানো হয় এমনভাবে যে শুনতে সুযোগ ছিল, Tjhurbe থেকে সত্যি কথাই বলবো. তার কথায়, সঙ্গীতের তাল যা অপ্রমাদ যা উদারতার যা সুফি ঐতিহ্য অর্থাৎ আপস, তার উপায়,,,,, তাদের সব নির্বাচন আমাকে এই পণ্ডিতদের মধ্যে অনুভূতি ছিল. আমি মহান অনুভূত. ইসলামের বিশ্বের সঠিকভাবে সত্যিকারের প্রকৃতি সবচেয়ে অপরিহার্য বহন করা. আমি সুফী ঐতিহ্য, প্রেম সংযুক্ত করা হয় যে বিশ্বাস, উদারতার সাথে সংযুক্ত করা হয়, আপনি এই বার্তাটির পর্যন্ত ফু ँ chayenge, মানবজাতির সুবিধা ইসলামের বেনিফিট অন্যদের আমি এবং আমি যে বলব যা এ বিষয়টি কেন কোন সম্প্রদায়, কিন্তু, কখনও সুফী ঐতিহ্য বুঝতে.

আমি কিছুদিনের মধ্যে আরেকটি সুযোগ ভিলেনকে, এবং আমন্ত্রণ আমি আমার ভাগ্য মানা. ভারতে বিশ্বের বহু দেশে বোধগয়া বৌদ্ধ ঐতিহ্য, পণ্ডিতদের মধ্যে আসা যাওয়া করছে, এবং মানুষের বিশ্বের সাথে সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করার অনুমিত হয়, আমি আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম, এবং আমার আনন্দে আমি ঐ আছে বোধগয়া আমন্ত্রণ জানানো হয়. ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওয়াহারলাল নেহেরু বোধগয়া পরিদর্শন. আমার সাথে সারা বিশ্বের এই পণ্ডিত, আমার জন্য, আনন্দ খুব মুহূর্ত হয়, বোধগয়া সুযোগ পেতে যাচ্ছে.

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা কৃষক, আমি আবার আপনাকে বিশেষভাবে আজ মনে করতে চান বলুন. আমি ইতিমধ্যে এই বিষয় থেকে রেফারেন্স 'মন', কাজ করেছেন. আপনি শুনতে, সংসদে, আমি পাবলিক মিটিং এ শুনানি হবে, শুনতে হবে, 'মন' শুনানি হবে. প্রত্যেক সময় আমি বিতর্ক সম্পর্ক 'ভূমি অধিগ্রহণ আইন', এক জিনিস বলতে আসা করেছি, সরকারের খোলা মনের বিষয়. কৃষকদের সুবিধার জন্য কোন পরামর্শ, আমি স্বীকার করতে ইচ্ছুক নই, আমি বারবার এই বলে আসছি. কিন্তু আজ আমি, আমার ভাই ও বোনেরা সংস্কারের বিষয়টি কৃষকদের জমি অধিগ্রহণ আইন '' যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছেন, এবং সবকিছু আন্তরিকভাবে যে গ্রামের দরিদ্র কৃষকের মাঠে ভাল আসা লাগে বলে মেরু চিত্রে বৈদ্যুতীকরণ গ্রামের আপ যে খাল থেকে পানি সরবরাহ, গ্রামের রাস্তা করা হয়, গ্রামবাসীরা দরিদ্র, গ্রামীণ দরিদ্র, যুব কর্মসংস্থান ব্যবস্থা ঘর নির্মাণ করা হয় এক জন্য প্রদান আইন এর খপ্পর থেকে এই Afsrshahi অপসারণ করতে হবে এবং তারপর সংস্কার প্রস্তাব এসেছিল হবে. কিন্তু আমি অনেক মায়া, ছড়িয়ে পড়ে কৃষকরা যাতে ভীত হয়েছে দেখেছি. আমার কৃষক ভাই ও বোনেরা, আমার কৃষক গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়, এবং অবশ্যই তাই ভয় করা উচিত হবে না, এবং আমি কৃষকদের গুলান, কৃষক ভয় দেখান, কেউ একটি সুযোগ দিতে চাই না, এবং আমার দেশে প্রতিটি ভয়েস counts, কিন্তু কৃষকের ভয়েস একটি বিশেষ তাত্পর্য রয়েছে. আমরা নির্মূল করা হয় অধ্যাদেশ গত আগস্ট 31 মেয়াদ শেষ, এবং আমি ঠিক করেছি, একটি অধ্যাদেশ জারি করেন. এর মানে হল, আমার সরকার, পরিস্থিতি অনেক আগে থেকেই, যে তিনি এখন Punaprsthapit আছে. কিন্তু এটি একটি অসমাপ্ত কাজ ছিল, সে ছিল বিনয় প্রকাশকারীনীদের - বছরে সম্পন্ন হয় যা 13 পয়েন্টে, ছিল এবং তাই আমরা অধ্যাদেশ তাকে আনা, কিন্তু থাকা যে বিরোধ ক্ষেত্রে বিজড়িত হয়ে ওঠে. অধ্যাদেশ তারপর মেয়াদ শেষ, কিন্তু কৃষক কৃষক সরাসরি আর্থিক সুবিধা সাথে সংযুক্ত করা হয়, যা সরাসরি লাভবান, যারা 13 পয়েন্ট, আমরা আজ নিয়ম আওতায় আনা কৃষকদের ক্ষতি এড়ানোর জন্য প্রয়োগ করা হয় অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় না, এবং আইন যাতে 13 পয়েন্ট বাকি, আমরা আজ তাকে সাক্ষাৎ হয় বাস্তবায়ন প্রথম ছিল, এবং আমি আমার কৃষক ভাই ও বোনদের আশ্বাস 'জয়-তরুণ যে গ্রামের দরিদ্র কৃষকদের কল্যাণে - - জয়-কিষাণ 'এই স্লোগান নয়, এটি আমাদের মন্ত্রকে এবং আমরা 15 আগস্ট বলেছেন, তবেই যে যার সিদ্ধান্ত আমরা না শুধুমাত্র কৃষি দপ্তর, কিন্তু কৃষি ও কৃষকদের কল্যাণে সৃষ্টি করা হবে, খুব দ্রুত এগিয়ে. সুতরাং আমার কৃষক ভাই ও বোনেরা, এখন তাহলে আপনি ভীত করা প্রয়োজন, বিভ্রান্তির জন্য একটি কারণ, কিংবা হুমকি দিয়ে ভয় দেখিয়ে কোনো প্রচেষ্টা নয়.

তবে একটি বিষয় আমি এমনকি দুদিন আগে, এটা লাল বাহাদুর শাস্ত্রী আধার আসে 1965 সালের যুদ্ধ ও 1965 সালের যুদ্ধের পর পঞ্চাশ বছর খুব স্বাভাবিক যে বলার আছে. "জে- জওয়ান, জয়-কিষাণ" মন্ত্রকে আসতে বাধ্য করা হয় মনে. এবং ঐ সমস্ত শহীদদের স্মরণ করিয়ে দিতে, তার উপর-Bahn শান তৈরি যারা ভারতের তেরঙা পতাকা খুবই স্বাভাবিক. যুদ্ধের 65 বিজয় আমি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে নোয়ান. হিরোস শুভেচ্ছা জানাচ্ছে. আমরা ক্রমাগত এই ধরনের ঘটনা ইতিহাস দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়.

শুধু গত সপ্তাহে আমি সুফি ঐতিহ্যের মানুষ একইভাবে একটি বিরাট অভিজ্ঞতা হয়েছে দেখা করার সুযোগ ছিল. আমি বিজ্ঞানী সাথে ঘন্টার জন্য আলোচনা করার সুযোগ আছে. তারা শুনতে সুযোগ ছিল, এবং আমি বিভিন্ন নির্দেশাবলী মধ্যে বিজ্ঞান, ভারতের এলাকায়, খুব ভাল ধরনের কাজ করছে যে আনন্দিত. আমাদের বিজ্ঞানীরা সত্যিই ভাল ধরনের কাজ করছে. এখন আমাদের সুযোগ আগে জনসাধারণের জন্য এই সংশোধনী কিভাবে ফু ँ chayen যে? কিভাবে ডিভাইসের মধ্যে নীতির অনুবাদ করার প্রয়োজন? ল্যাব ভূমি সঙ্গে যোগ? তাকে অতিরঞ্জন একটি সুযোগ হিসেবে. আমি অনেকগুলি আপডেট পেয়েছিলাম. আমি আমার জন্য এটি একটি খুব দীপক শিক্ষাপ্রদ খুব ছিল বলতে পারেন. তাদের চোখে স্বপ্ন ছিল দৃশ্যমান কিভাবে, কিছু বলার ছিল অনেক তরুণ বিজ্ঞানীদের কি উল্লাস ও আমি দেখেছি. আমি 'মন' শেষ হলে এবং বিজ্ঞান দিকে আমাদের ছাত্র এগিয়ে যেতে বলেছিলেন. এই বৈঠক শেষে, আমি সুযোগ অনেক, অনেক সম্ভাবনার হয় মনে. আমি আবার এটা পুনরাবৃত্তি চাই. সকল তরুণ বন্ধু বিজ্ঞান দিকে একটি সুদ, আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র অনুপ্রাণিত.

আমি নাগরিকদের থেকে কয়েকটি অক্ষর আসছে রাখা আছে. থানে, জনাব পরিমল শাহ 'MyGov.in' শিক্ষা সংস্কার আমি সম্পর্কে লিখিত আছে. দক্ষতা উন্নয়নের জন্য লেখা হয়. প্রাথমিক শিক্ষা জোর করা হয় জন্য তামিলনাড়ুর চিদাম্বরম থেকে জনাব প্রকাশ ত্রিপাঠি ভাল শিক্ষক আছে. শিক্ষা খাতে সংস্কার জোর করা হয়.

বিশেষ করে আমার তরুণ বন্ধু, আমি 15 আগস্ট, কাজ কেন এই সাক্ষাতকারের জন্য নিম্ন স্তরে লাল কেল্লায় বলা হয় যে বলার এক জিনিস আছে? এবং তারপর যার পেশা সাহায্য করবে, তা জ্যাক স্থাপন করা হবে ইন্টারভিউ কল প্রতি দরিদ্র পরিবার, বিধবা, মা, যেখানে কথা বলতে চাই, আসে? আমি শব্দ ব্যবহার করা হয় কিভাবে-কিভাবে জানি না? চালানোর জন্য, এবং সম্ভবত দুর্নীতির সীমার নিচে সবাই একটি কারণ. আর আমি ঐতিহ্য ও স্বাধীনতা নিয়ে আমি 15 আগস্ট ইন্টারভিউ নিচের স্তরের হওয়া উচিত. আমি মাত্র 15 দিন, যেমন একটি স্বল্প সময়ের মধ্যে যে খুশি, কিন্তু সরকার খুব দ্রুত চলন্ত হয়. নোটিশ পাঠানো হচ্ছে, এবং সিদ্ধান্ত ছোট কাজ করে বাস্তবায়িত হবে বলে সাক্ষাৎকারের এখন প্রায় একশ রাউন্ড মুক্ত হতে হবে. দরিদ্র রেফারেল জন্য চালানো হবে না. শোষণ হইবে না, দুর্নীতি হবে না.

এই দিন, ভারতে বিশ্বের বহু দেশে গেস্ট হয়েছে. সুস্বাস্থ্যের জন্য, বিশেষ করে মা-শিশু-মৃত্যুহার ও মৃত্যুর হার, ভারত দেশে 24 দেশগুলির বিশ্বের 'কল টু অ্যাকশান জন্য অ্যাকশন প্ল্যান' চিন্তা করা হয়. প্রথমবারের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে, ঘটনা অন্য দেশে সংঘটিত হয়েছিল. আর এই ক্ষেত্রে 50 লক্ষ বা মায়েদের এবং 1.3 মিলিয়ন শিশু, কারাবাস সময় এবং পরবর্তী এক আউট মারা, আমাদের দেশে এমনকি প্রতি বছর আজ সত্য. এই ভীতিকর এবং ভীতিকর. এটা লক্ষণীয়ভাবে উন্নত করেছে. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভারতের প্রশংসা শুরু হয়, তবে চিত্রে কম. আমরা পোলিও থেকে মানুষকে মুক্তি হিসাবে, অনুরূপভাবে, মায়েরা এবং ইনফ্যান্ট ডেথ মধ্যে টিটেনাস, এমনকি উপশম. বিশ্বের ন্যায়ত affirmed হয়. কিন্তু আমরা এখনও আমাদের মায়েরা রক্ষা আছে, আমাদের নবজাত শিশুদের বেঁচে.

আমার ভাই ও বোনেরা, আজ ডেঙ্গুর খবর আছে. এটা ডেঙ্গু বিপজ্জনক যে সত্য, কিন্তু তা রক্ষা করা খুবই সহজ. এবং আমি এটা সরাসরি সংযুক্ত করা হয় যে, পরিষ্কার দেশ বিষয়ে কথা বলছি না. আমরা টিভিতে বিজ্ঞাপন দেখতে, কিন্তু যে আমাদের মনোযোগ না. সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন মুদ্রিত কিন্তু আমাদের মনোযোগ না. বিশুদ্ধ পানি চেয়ে ছোট জিনিস হাউস পরিচ্ছন্নতার হ্যান্ডলিং উপায় আছে. এগুলোর মধ্যে ব্যাপক জন-শিক্ষা পেয়ে, কিন্তু যে আমাদের মনোযোগ না, এবং কখনও কখনও আমরা একটি খুব ভাল সিস্টেমের সাথে, একটি খুব সুন্দর বাড়িতে বাস এবং আমাদের নিজস্ব পানি থেকে যে জানি না মনে পূর্ণ এবং অন্যত্র আমরা ডেঙ্গু জন্য জিজ্ঞাসা করা হয়. আমি মনে করি আমরা যে মৃত্যু এত সস্তা না করা উচিত না হবে যে আপনি সব চালনা করা. জীবন খুবই মূল্যবান. Bedhyani পানি, স্যানিটেশন ডাম্প, তারা মৃত্যুর কারণ হয়ে, এটা সঠিক নয়! ডেঙ্গু স্ক্রীনিং সুবিধা সারা দেশে প্রায় 514 কেন্দ্র বিনামূল্যে পাওয়া যায়. বাস সময়ে, বার, এবং এটি দিয়ে সব বেঁচে থাকার জন্য দরকারী আপনি-সহযোগিতা খুবই অপরিহার্য. এবং স্বাস্থ্যবিধি এত গুরুত্ব থাকা উচিত. এই দিন, এক প্রতিরক্ষা বাঁধাই আমাদের দেশে দীপাবলী উৎসব খুব উল্লসিত হওয়া পর্যন্ত. সব উদযাপন, কেন আমাদের স্বাস্থ্যবিধি যোগ না? আপনি প্রকৃতির একটি ধর্মসংস্কার হয়ে যাবে, দেখতে.

আমার নাগরিকবৃন্দ আজ আমি তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে হবে, আমি সবসময় আমরা দেশের জন্য মরণ বিশেষ সুযোগ পেতে, কিন্তু তারপর দেশ নিজেই জন্য বাস বিশেষাধিকার ছিল না বলে. দুই তরুণ ভাই তারা উভয় আমাদের দেশ এবং আমাদের নাশিক উৎপত্তি এবং - ডঃ Hitender মহাজন, ডঃ মহেন্দ্র দোকানদার, কিন্তু তার হৃদয় ভারতের আদিবাসীদের ভজনা দৃঢ় ধারনা রয়ে যায়. ভারতের দুই ভাই গর্বিত. 'আমেরিকা জুড়ে রেস' দীর্ঘ জাতি প্রায় চার হাজার আটশ কিলোমিটার আছে, একটি চক্র-জাতি, খুব কঠিন হয়. এই বছর দুই ভাই রেস জিতেছে. ভারত মহিমা প্রকাশ. আমি আপনাকে অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি, দুই ভাই খুব ভাগ্য ছিল দেব, আমি স্বাগত জানাই. কিন্তু তার পুরো প্রচারণা 'টিম ইন্ডিয়া - উপজাতীয় দৃষ্টি' যে আমি আনন্দিত উপজাতীয়দের কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে পাশ করেছেন আমি দেখতে হলে, দেশ তাদের প্রচেষ্টা সবাই ঠেলে কিভাবে যে হয়. আর আপনি এই ধরনের ঘটনা যখন শুনি, যে কষা বুকে হয়.

আমরা আমাদের যুব একটি মহান অবিচার দিতে, কারণ কখনো কখনো উপলব্ধি.

Labels:

Episode #11, 30 August 2015

My fellow citizens, you greet everyone. Once again, to the heart, I have the opportunity to visit with you. People in the far south of Onam festival, painted and tomorrow the whole country celebrated the auspicious occasion of Raksha Bandhan. The Indian government, many new schemes on social security, are applied to normal human beings I Am happy in that very short time, extensive evidence, all these plans are accepted.Note:
Translated using Google translate service from original Hindi Text, Hence result may not be 100% accurate.

I had a small request that our sisters on the occasion of Raksha Bandhan to the security plan. I was aware that the thick plan from the start until eleven million households are connected to the scheme. And I was also told that, almost-almost half profit, mothers and sisters did. I believe it bodes well. I have all the mothers and sisters of the auspicious occasion of Raksha Bandhan'll also wishes for many.

Today, when I'm talking to you, the people funding the plan a year ago was largely taken up. In sixty years, which did not work, he would be in such a short time? There were many question marks. But I'm happy today that the plan to implement all the related government units, all units of the bank, with urgency on all involved, success pie and so far as I know, almost a quarter of one hundred and eighty million bank accounts . 7.4 million one hundred seventy million. I have seen the poor richer. Open an account with zero balance, but poor by saving, saving the amount of twenty-two thousand crores deposited. The mainstream economy, banking sector and the system reaches the poor house because of bank-friendly plan is stressed. Today, more than a quarter million bank-friends are working across the country. Youth employment is also found. You'll be glad to know that in a year, Banking sector, the economy and the poor - they add, have been a hundred and thirty-one thousand Financial Literacy Camp. Just do not get stuck in opening accounts and so many thousands of people under the public-funding became entitled to overdraft and he also took. And the poor can get money from the bank believed it was born. I once again, congratulate all concerned and opening bank accounts of all, the poor poorer brothers and sisters also urge that you not break the bank, please link with. The bank is seeking, you should not leave it now. I've brought you up, now it's your job to take hold. I will definitely recommend you to activate all our accounts, I believe.

The events of the last days of Gujarat, the orgy of violence, made restless all the land and natural land of Gandhi and Sardar what happens when a country reaches the first shock, there is pain. But the enlightened state in a very short time, all my brothers and sisters, the situation took a citizen. Played an active role in the situation from deteriorating and once again went to Gujarat on the path of peace. Peace, unity, solidarity is the right way and at the same growth path is to walk side by side with us. The development is to solve our problems.

Last week I had the opportunity to meet scholars of Sufi tradition. The opportunity to listen to them. And I'll tell the truth from the Tjhurbe, by the way, the things I had the opportunity to hear such a way that no music is playing. Choosing his words, his way of negotiation, ie, in the Sufi tradition, which is generosity, which is sobriety, which is the rhythm of the music, all of them had me feeling among these scholars. I felt very good. The world of Islam accurately convey the true nature is most essential. I believe that the Sufi tradition, love is connected, generosity is connected, this message far Phuँchayenge, which mankind benefits will Islam benefit will I and I to others say that When we consider why any sect, but, ever understand the Sufi tradition.

I'm gonna get another opportunity in the coming days, and the invitation I admit my luck. In India, many countries of the world are going to come in Bodhgaya Buddhist tradition, scholars, and human beings are supposed to discuss topics related to the world, I also got the invitation, and to my delight that I have those Bodhgaya is invited. India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru visited Bodhgaya. These scholars around the world with me, is going to get the opportunity to Bodhgaya, for me, is the very moment of pleasure.

My dear brothers and sisters farmer, I once again tell you specifically want to mind today. I already 'mind', in reference to this subject have done. You will hear, in Parliament, I will hear, to be heard in public meetings, 'mind' will be heard. Every time I've come to say one thing, that the 'Land Acquisition Act' in relation to the dispute, the subject of the government's open mind. Any suggestion to the benefit of farmers, I am willing to accept, I have been saying this repeatedly. But today I, my brothers and sisters say that farmers' Land Acquisition Act '' in the matter of reform came from the States, and everything seemed to come earnestly, that village, the good of the poor farmer's fields supplying water to the canals that make up the village to electrify the pole figure, is to make the road to the village, the villagers are building houses for the poor, rural poor, youth employment arrangements provide for, we These Afsrshahi from the clutches of the law will have to remove and then came the reform proposal. But I saw so many illusions were spread out, farmers have been so frightened. My farmer brothers and sisters, my farmer should not be confused, and certainly should not be so scared, and I do not want to give an opportunity to someone, to intimidate the peasants, farmers to confuse, and in my country , every voice counts, but the farmers' voice has a special significance. We issued an Ordinance, the Ordinance expired last August 31, and I've decided, is to be eliminated. This means, that my government, the situation was before, he now has Punaprsthapit. But it was an unfinished work, and he was - were 13 such points, which was completed in a year and so we brought him to the Ordinance, but also became entangled in the case of disputes that remain. Ordinance expires then, but farmers stand to gain directly, which is linked to farmers' direct economic benefits, those 13 points, we brought under the rules of today are applied in order to avoid damage to the farmers , the economic loss is not, and so the 13 points the rest of the law was the first to implement, we are meeting him today, and I assure my peasant brothers and sisters, that the 'Jai-young Jai-Kisan 'This slogan is not, this is our mantra - the village, the welfare of poor farmers - and only if we said on August 15 that not only the Department of Agriculture, but agriculture and farmers welfare will be created, whose decision we very fast forward. So my peasant brothers and sisters, now is not a reason for the confusion, nor any attempt to intimidate, then you need to be frightened.

One thing I have to say that even two days ago, fifty years after the 1965 war and the 1965 war, when it comes to haunt the Lal Bahadur Shastri is very natural. "Jay-Jawan, Jai-Kisan" mantra remember is bound to come. And the tricolor flag of India, who made his on-Bahn-shan, to be reminded of all those martyrs is very natural. The victory of the war 65 I bow to all concerned. Heroes salute. We are constantly inspired by the history of such events.

Just last week I had the opportunity to meet people of the Sufi tradition similarly been a great experience. I have the opportunity to talk for hours with scientists. They had the opportunity to hear, and I am delighted that in the area of ​​Science, India in several directions, is working very best kind. Our scientists are working really good kind. Now before us is the opportunity that these amendments to the public how Phuँchayen? How to translate principles into devices? Lab Add to with the Land? As an opportunity to outbid him. I got too many updates. I can say that for me it was a very inspiring, educative too. And I saw, what exultation of many young scientists were telling things, how dreams in their eyes were visible. And when I last 'mind' had said that our students towards science should advance. After this meeting, I think that the opportunities are many, many possibilities. I would like to repeat it once again. All young friend an interest towards science, we also motivate students to Educational Institutions.

I have several letters from citizens keep coming. Thane, Mr. parimal Shah 'MyGov.in' Educational Reforms I have written about. Skill Development is written for. Mr. Prakash Tripathi from Chidambaram in Tamil Nadu have good teachers for primary education is emphasized. Reforms in education sector is emphasized.

Especially my young friends, I have one thing to say that I was told at the Red Fort on August 15, the lower level for the job why this interview? And then comes the interview call every poor family, widow, mother, where would recommend, whose job will help, will establish what Jack? I do not know how-how words are used? Everybody run, and probably below the level of corruption is also a reason. And I said I August 15 interview with the tradition and freedom should be one level below. I am happy that in such a short time, just 15 days, but the government is moving very fast. Notices are being sent, and now nearly a hundred rounds of interview that the decision will be implemented by the small jobs will be exempt. The poor will not run for the referral. exploitation shall not, corruption will not.

These days, many countries of the world in India have been guests. For health, especially the mother-infant-mortality and death rates, the action plan for the 'Call to Action' world of 24 nations in the land of India is thinking. Outside the US for the first time, the event took place in another country. And this is true even today in our country every year, about 50 out of a hundred thousand mothers and 1.3 million children, confinement time and the subsequent one died. This is alarming and scary. It has improved noticeably. At the international level, India is beginning to appreciate, however, the figure is less. As we relieve people from polio, likewise, tetanus in mothers and infant death, even relieve. The world is rightly affirmed. But we still have to protect our mothers, our newborn babies survive.

Brothers and sisters, today there is news of dengue. It is true that dengue is dangerous, but it is very easy to defend. And I'm not talking about clean country, that it is directly connected. We see advertisement on TV, but that is not our focus. Printed advertisement in the newspaper, but our focus is not. House cleaning in small things than pure water are ways of handling. Getting comprehensive public-education in these things, but that is not our focus, and sometimes think we live in a very nice house, with a very good system and would not know that from our own water full and elsewhere we are asking for dengue. I urge all of you that we will do that death should be not so cheap. Life is very precious. Bedhyani water, sanitation dumps, they become the cause of death, it is not right! Around 514 centers across the country for dengue screening facilities are available for free. From time to live, to check, and it is useful for the survival of all with you-cooperation is very essential. And hygiene so much importance should be. These days, one of the defense-binding until the Diwali festival in our country are very festive. With all the celebration, why not add to our hygiene? You see, nature will become a sacrament.

My fellow citizens, today I must declare the good news to you, I always say that we will not get the privilege of dying for the country, but then had the privilege of living for the country itself. Two young brothers and they both our country and the origin of our Nashik - Dr. Hitender Mahajan, Dr. Mahendra tradesman, but his heart remains strong sense of serving the tribals of India. India is proud of the two brothers. The 'Race across America' is a Cycle-Race, is very difficult, there are about four thousand eight hundred kilometers long race. This year the two brothers have won the race. Brought glory to India. I'll give two brothers were very luck, I congratulate you very much, I welcome. But the more I am delighted that His whole campaign 'Team India - Vision for Tribal' tribals have something passed with the intention that if I see, the country pushing everyone how their efforts is. And that, when you hear of such incidents is tan chest.

Sometimes perception because we give our youth a great injustice. And the older generation always think, and I do not understand something new generation so that age is the continuation. My experience is different with regard to youth. Sometimes the young men do things we can learn a lot. I've met several young men who say Well, I have taken a vow in the life 'Sunday on Cycle'. Some say that I kept Cycle-Day is a day in the week. Is also good for my health. is also good for the environment. And me great pleasure to be your youth comes. Nowadays in our country is moving in the cycle several cities and to promote cycling are also great. But to protect the environment and good for the health reform effort. And today, when two young men of my country in the US flag was raised, then the direction in which the youth of India who think, I like to mention it.

Today I particularly want to congratulate the Government of Maharashtra. I would enjoy. Babasaheb Ambedkar - Mumbai "Indu mill's land - a memorial to the long-standing case was pending. Maharashtra's new government to carry out this work and now there Babasaheb Ambedkar's grand-inspiring monument divine will, which oppressed us, afflicted, the oppressed, the disadvantaged will continue to inspire us to work for. But, along with Dr. London. Babasaheb Ambedkar lived Place - 10, King Henry's Road, he also bought a house. Indians will travel around the world when London Baba Saheb Ambedkar memorial Maharashtra government which is supposed to make there, it will be a place of inspiration for us. I Babasaheb Ambedkar Maharashtra government to honor these two initiatives give our applause, they'll honor their greetings.

My dear brothers and sisters, the next "mind" must come before you tell me your opinion because I believe that democracy is the public-participation shows. Public participation moves. And the country is moving forward shoulder to shoulder met. I very much luck. Thank you very much.

Labels:

प्रकरण #11, 30 अगस्त 2015

मेरे प्यारे देशवासियो, आप सबको नमस्कार। फिर एक बार, मन की बातें करने के लिए, आपके बीच आने का मुझे अवसर मिला है। सुदूर दक्षिण में लोग ओणम के पर्व में, रंगे हुए हैं और कल पूरे देश ने रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया। भारत सरकार ने, सामाजिक सुरक्षा को लेकर के कई नई-नई योजनायें, सामान्य मानवों के लिए लागू की हैंI मुझे ख़ुशी है कि बहुत कम समय में, व्यापक प्रमाण में, सबने इन योजनाओं को स्वीकारा है। मैंने एक छोटी सी गुज़ारिश की थी कि रक्षाबंधन के पर्व पर हम अपनी बहनों को ये सुरक्षा योजना दें। मेरे पास जो मोटी-मोटी जानकारी आई है कि योजना आरम्भ होने से अब तक ग्यारह करोड़ परिवार इस योजना से जुड़े हैं। और मुझे ये भी बताया गया कि, क़रीब-क़रीब आधा लाभ, माताओं-बहनों को मिला है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ। मैं सभी माताओं-बहनों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की अनेक-अनेक शुभकामनायें भी देता हूँ।

आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जन-धन योजना को एक वर्ष पहले बड़े पैमाने पर हाथ में लिया गया था। जो काम साठ साल में नहीं हुआ, वो इतने कम समय में होगा क्या? कई सवालिया निशान थे। लेकिन मुझे आज ख़ुशी है कि इस योजना को लागू करने से संबंधित सरकार की सभी इकाइयों ने, बैंक की सभी इकाइयों ने, जी-जान से सब जुट गये, सफ़लता पाई और अब तक मेरी जानकारी के अनुसार क़रीब पौने अठारह करोड़ बैंक खाते खोले गए। सत्रह करोड़ चौहत्तर लाख। मैंने गरीबों की अमीरी भी देखी। ज़ीरो बैलेंस से खाता खोलना था लेकिन गरीबों ने बचत करके, सेविंग करके बाइस हज़ार करोड़ की राशि जमा करवाई। अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा, बैंकिंग क्षेत्र भी है और ये व्यवस्था ग़रीब के घर तक पहुँचे इसलिए बैंक-मित्र की योजना को भी बल दिया है। आज सवा लाख से भी ज़्यादा बैंक-मित्र देश भर में काम कर रहे हैं। नौजवानों को रोज़गार भी मिला है। आपको जानकर के ख़ुशी होगी कि इस एक वर्ष में, Banking sector, अर्थव्यवस्था और ग़रीब आदमी - इनको जोड़ने के लिए एक लाख इकत्तीस हज़ार Financial Literacy कैम्प लगाये गए हैं। सिर्फ़ खाते खोलकर के अटक नहीं जाना है और अब तो कई हजारों लोग इस जन-धन योजना के तहत overdraft लेने के हक़दार भी बन गए और उन्होंने लिया भी। और ग़रीब को बैंक से पैसा मिल सकता है ये विश्वास भी पैदा हुआ। मैं फिर एक बार, संबंधित सब को बधाई देता हूँ और बैंक के अकाउंट खोलने वाले सभी, ग़रीब से ग़रीब भाइयों-बहनों को भी आग्रह करता हूँ, कि, आप बैंक से नाता टूटने मत दीजिये। ये बैंक आपकी है, आपने इसको अब छोड़ना नहीं चाहिये। मैं आप तक लाया हूँ, अब उसको पकड़ के रखना आपका काम है। हमारे सबके खाते सक्रिय होने चाहियेI आप ज़रूर करेंगे, मुझे विश्वास है।

पिछले दिनों गुजरात की घटनाओं ने, हिंसा के तांडव ने, सारे देश को बेचैन बना दिया और स्वाभाविक है कि गाँधी और सरदार की भूमि पर कुछ भी हो जाए तो देश को सबसे पहले सदमा पहुँचता है, पीड़ा होती है। लेकिन बहुत ही कम समय में गुजरात के प्रबुद्ध, सभी मेरे नागरिक भाइयों और बहनों ने परिस्थिति को संभाल लिया। स्थिति को बिगड़ने से रोकने में सक्रिय भूमिका निभाई और फिर एक बार शांति के मार्ग पर गुजरात चल पड़ा। शांति, एकता, भाईचारा यही रास्ता सही है और विकास के मार्ग पर ही कंधे से कंधा मिलाकर के हमें चलना है। विकास ही हमारी समस्याओं का समाधान है।

पिछले दिनों मुझे सूफ़ी परम्परा के विद्वानों से मिलने का अवसर मिला। उनकी बातें सुनने का अवसर मिला। और मैं सच बताता हूँ कि जिस तज़ुर्बे से, जिस प्रकार से, उनकी बातें मुझे सुनने का अवसर मिला एक प्रकार से जैसे कोई संगीत बज रहा है। उनके शब्दों का चयन, उनका बातचीत का तरीका, यानि सूफ़ी परम्परा में जो उदारता है, जो सौम्यता है, जिसमें एक संगीत का लय है, उन सबकी अनुभूति इन विद्वानों के बीच में मुझे हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद दुनिया को इस्लाम के सही स्वरुप को सही रूप में पहुँचाना सबसे अधिक आवश्यक हो गया है। मुझे विश्वास है कि सूफ़ी परम्परा जो प्रेम से जुड़ा हुआ है, उदारता से जुड़ा हुआ है, वे इस संदेश को दूर-दूर तक पहुँचायेंगे, जो मानव-जाति को लाभ करेगा, इस्लाम का भी लाभ करेगाI और मैं औरों को भी कहता हूँ कि हम किसी भी संप्रदाय को क्यों मानते हों, लेकिन, कभी सूफ़ी परम्परा को समझना चाहिये।

आने वाले दिनों में मुझे एक और अवसर मिलने वाला है, और इस निमंत्रण को मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। भारत में, विश्व के कई देशों के बौद्ध परंपरा के विद्वान बोधगया में आने वाले हैं, और मानवजाति से जुड़े हुए वैश्विक विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, मुझे भी उसमें निमंत्रण मिला है, और मेरे लिए खुशी की बात है कि उन लोगों ने मुझे बोधगया आने का निमंत्रण दिया है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरु बोधगया गए थे। मुझे विश्व भर के इन विद्वानों के साथ, बोधगया जाने का अवसर मिलने वाला है, मेरे लिए एक बहुत ही आनंद का पल है।

मेरे प्यारे किसान भाइयो-बहनों, मैं फिर एक बार आप को विशेष रूप से आज मन की बात बताना चाहता हूँ। मैं पहले भीमन की बातमें, इस विषय का जिक्र कर चुका हूं। आप ने सुना होगा, संसद में मुझे सुना होगा, सार्वजनिक सभाओं मे सुना होगा, ‘मन की बातमें सुना होगा। मैं हर बार एक बात कहता आया हूँ, कि जिस ‘Land Acquisition Act’ के सम्बन्ध में विवाद चल रहा है, उसके विषय में सरकार का मन खुला है। किसानों के हित के किसी भी सुझाव को मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, ये बार-बार मैं कहता रहा हूं। लेकिन आज मुझे, मेरे किसान भाइयों-बहनों को ये कहना है कि ‘Land Acquisition Act’’ में सुधार की बात राज्यों की तरफ से आई, आग्रहपूर्वक आई और सब को लगता था, कि गाँव, ग़रीब किसान का अगर भला करना है, खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए नहरें बनानी हैं, गाँव में बिजली पहुँचाने के लिए खम्बे लगाने हैं, गाँव के लिए सड़क बनानी है, गाँव के ग़रीबों के लिए घर बनाने हैं, गाँव के ग़रीब नौजवानों को रोज़गार के लिए व्यवस्थायें उपलब्ध करानी हैं, तो हमें ये अफ़सरशाही के चंगुल से, कानून को निकालना पड़ेगा और तब जाकर के सुधार का प्रस्ताव आया था। लेकिन मैंने देखा कि इतने भ्रम फैलाए गए, किसान को इतना भयभीत कर दिया गया। मेरे किसान भाइयो-बहनो, मेरा किसान भ्रमित होना चाहिये, और भयभीत तो कतई ही नहीं होना चाहिए, और मैं ऐसा कोई अवसर किसी को देना नहीं चाहता हूं, जो किसानों को भयभीत करे, किसानों को भ्रमित करे, और मेरे लिए देश में, हर एक आवाज़ का महत्व है, लेकिन किसानों की आवाज़ का विशेष महत्व है। हमने एक Ordinance जारी किया था, कल 31 अगस्त को Ordinance की सीमा समाप्त हो रही है, और मैंने तय किया है, समाप्त होने दिया जाए। मतलब ये हुआ, कि मेरी सरकार बनी, उसके पहले जो स्थिति थी, वो अब पुनःप्रस्थापित हो चुकी है। लेकिन उसमें एक काम अधूरा था, और वो था - 13 ऐसे बिंदु थे, जिसको एक साल में पूर्ण करना था और इसलिए हम Ordinance में उसको लाये थे, लेकिन इन विवादों के रहते वो मामला भी उलझ गया। Ordinance तो समाप्त हो रहा है, लेकिन जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलने वाला है, किसानों का सीधा आर्थिक लाभ जिससे जुड़ा हुआ है, उन 13 बिंदुओं को, हम नियमों के तहत लाकर के, आज ही लागू कर रहे हैं ताकि किसानों को नुकसान हो, आर्थिक हानि हो, और इसलिए जिन 13 बिन्दुओं को लागू करना पहले के कानून में बाकी था, उसको आज हम पूरा कर रहे हैं, और मेरे किसान भाइयों और बहनों को मैं विश्वास दिलाता हूँ, कि हमारे लिए ‘’जय-जवान, जय-किसानये नारा नहीं है, ये हमारा मंत्र है - गाँव, ग़रीब किसान का कल्याण - और तभी तो हमने 15 अगस्त को कहा था, कि सिर्फ कृषि विभाग नहीं, लेकिन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग बनाया जायेगा, जिसका निर्णय हमने बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया है। तो मेरे किसान भाइयो-बहनो, अब भ्रम का कोई कारण है, और ही कोई भयभीत करने का प्रयास करे, तो आपको भयभीत होने की आवश्यकता है।

मुझे एक बात और भी कहनी है कि दो दिन पूर्व 1965 के युद्ध के पचास साल हुए और जब-जब 1965 के युद्ध की बात आती है तो लाल बहादुर शास्त्री जी की याद आना बहुत स्वाभाविक है।जय-जवान, जय-किसानमंत्र भी याद आना बहुत स्वाभाविक है। और भारत के तिरंगे झंडे को, उसकी आन-बान-शान बनाये रखने वाले, उन सभी शहीदों का स्मरण होना बहुत स्वाभाविक है। 65 के युद्ध के विजय के सभी संबंधितों को मैं प्रणाम करता हूँ। वीरों को नमन करता हूँ। और ऐसी इतिहास की घटनाओं से हमें निरंतर प्रेरणा मिलती रहे।

जिस प्रकार से पिछले सप्ताह मुझे सूफ़ी परम्परा के लोगों से मिलने का अवसर मिला उसी प्रकार से एक बड़ा सुखद अनुभव रहा। मुझे देश के गणमान्य वैज्ञानिकों के साथ घंटों तक बातें करने का अवसर मिला। उनको सुनने का अवसर मिला, और मुझे प्रसन्नता हुई कि साइंस के क्षेत्र में, भारत कई दिशाओं में, बहुत ही उत्तम प्रकार के काम कर रहा है। हमारे वैज्ञानिक, सचमुच में उत्तम प्रकार का काम कर रहे हैं। अब हमारे सामने अवसर है कि इन संशोधनों को जन-सामान्य तक कैसे पहुँचायें? सिद्धांतों को उपकरणों में कैसे तब्दील करें? Lab को Land के साथ कैसे जोड़ें? एक अवसर के रूप में उसको आगे बढ़ाना है। कई नई जानकारियां भी मुझे मिलीं। मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए वो एक बहुत ही inspiring भी था, educative भी था। और मैंने देखा, कई नौजवान वैज्ञानिक क्या उमंग से बातें बता रहे थे, कैसे सपने उनकी आँखों में दिखाई दे रहे थे। और जब मैंने पिछली बारमन की बातमें कहा था कि हमारे विद्यार्थियों को विज्ञान की ओर आगे बढ़ना चाहिये। इस मीटिंग के बाद मुझे लगता है कि बहुत अवसर हैं, बहुत संभावनाएं हैं। मैं फिर से एक बार उसको दोहराना चाहूँगा। सभी नौजवान मित्र साइंस की तरफ़ रूचि लें, हमारे Educational Institutions भी विद्यार्थियों को प्रेरित करें।

मुझे नागरिकों से कई चिट्ठियाँ आती रहती हैं। ठाणे से, श्रीमान परिमल शाह ने ‘MyGov.in’ पर मुझे Educational Reforms के संबंध में लिखा है। Skill Development के लिए लिखा है। तमिलनाडु के चिदंबरम से श्रीमान प्रकाश त्रिपाठी ने प्राइमरी शिक्षा के लिए अच्छे शिक्षकों की ज़रूरत पर बल दिया है। शिक्षा क्षेत्र में सुधारों पर बल दिया है।

मुझे ख़ास मेरे नौजवान मित्रों को भी एक बात कहनी है कि मैंने 15 अगस्त को लालकिले पर से कहा था, कि निचले स्तर के नौकरी के लिए ये interview क्यों? और फ़िर जब interview का कॉल आता है तो हर गरीब परिवार, विधवा माँ, सिफारिश कहाँ से मिलेगी, किसकी मदद से नौकरी मिलेगी, जैक किसका लगायेंगे? पता नहीं कैसे-कैसे शब्द प्रयोग हो रहे हैं? सब लोग दौड़ते हैं, और शायद नीचे के स्तर पर भ्रष्टाचार का ये भी एक कारण है। और मैंने 15 अगस्त को कहा था कि मैं चाहता हूँ कि interview की परम्परा से एक स्तर से नीचे तो मुक्ति होनी चाहिये। मुझे खुशी है कि इतने कम समय में, अभी 15 दिन हुए हैं, लेकिन सरकार, बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है। सूचनायें भेजी जा रही हैं, और क़रीब-क़रीब अब निर्णय अमल भी हो जायेगा कि interview के चक्कर से छोटी-छोटी नौकरियाँ छूट जायेंगी। ग़रीब को सिफ़ारिश के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा। exploitation नहीं होगा, corruption नहीं होगा।

इन दिनों भारत में विश्व के कई देशों के मेहमान आये हैं। स्वास्थ्य के लिए, ख़ासकर के माता-मृत्युदर और शिशु-मृत्युदर कम हो, उसकी कार्य योजना के लिए ‘Call to Action’ दुनिया के 24 देश मिलकर के भारत की भूमि में चिंतन किया। अमेरिका के बाहर ये पहली बार, किसी और देश में ये कार्यक्रम हुआ। और ये बात सही है कि आज भी हमारे देश में हर वर्ष क़रीब-क़रीब 50 हज़ार मातायें और 13 लाख बच्चे, प्रसूति के समय ही और उसके तत्काल बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ये चिन्ताजनक है और डरावना है। वैसे सुधार काफ़ी हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सराहना भी होने लगी है, फ़िर भी ये आंकड़ा कम नहीं है। जैसे हम लोगों ने पोलियो से मुक्ति पाई, वैसे ही, माताओं और शिशु के मृत्यु में टिटनेस, उससे भी मुक्ति पाई। विश्व ने इसको स्वीकारा है। लेकिन हमें अभी भी हमारी माताओं को बचाना है, हमारे नवजात बच्चों को बचाना है।

भाइयो-बहनो, आजकल डेंगू की खबर आती रहती है। ये बात सही है कि डेंगू खतरनाक है, लेकिन उसका बचाव बहुत आसान है। और जो मैं स्वच्छ भारत की बात कर रहा हूँ , उससे वो सीधा-सीधा जुड़ा हुआ है। TV पर हम advertisement देखते हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता है। अखबार में advertisement छपती है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता है। घर में छोटी-छोटी चीज़ों में सफाई शुद्ध पानी से भी रख-रखाव करने के तरीके हैं। इन बातों में व्यापक लोक-शिक्षा हो रही है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता है और कभी-कभी लगता है कि हम तो बहुत ही अच्छे घर में रहते हैं, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था वाले हैं और पता नहीं होता है कि हमारे ही कहीं पानी भरा हुआ है और कहीं हम डेंगू को निमंत्रण दे देते हैं। मैं आप सब से यही आग्रह करूँगा कि मौत को हमने इतना सस्ता नहीं बनने देना चाहिए। ज़िंदगी बहुत मूल्यवान है। पानी की बेध्यानी, स्वच्छता पर उदासीनता, ये मृत्यु का कारण बन जाएं, ये तो ठीक नहीं है! पूरे देश में करीब 514 केन्द्रों पर डेंगू के लिए मुफ़्त में जांच की सुविधायें उपलब्ध हैं। समय से रहते ही, जांच करवाना ही जीवन रक्षा के लिए उपयोगी है और इसमें आप सबका साथ-सहयोग बहुत आवश्यक है। और स्वच्छता को तो बहुत महत्व देना चाहिए। इन दिनों तो रक्षा-बंधन से दीवाली तक एक प्रकार से हमारे देश में उत्सव ही उत्सव होते हैं। हमारे हर उत्सव को स्वच्छता के साथ अब क्यों जोड़ें? आप देखिये संस्कार स्वभाव बन जाएंगे।

मेरे प्यारे देशवासियो, आज मुझे एक खुशखबरी सुनानी है आपको, मैं हमेशा कहता हूँ कि अब हमें देश के लिए मरने का सौभाग्य नहीं मिलेगा, लेकिन देश के लिए जीने का तो सौभाग्य मिला ही है। हमारे देश के दो नौजवान और दोनों भाई और वे भी मूल हमारे महाराष्ट्र के नासिक के - डॉ. हितेंद्र महाजन, डॉ. महेंद्र महाजन, लेकिन इनके दिल में भारत के आदिवासियों की सेवा करने का भाव प्रबल रहता है। इन दोनों भाइयों ने भारत का गौरव बढ़ाया है। अमेरिका में ‘Race across America’ एक Cycle-Race होती है, बड़ी कठिन होती है, करीब चार हजार आठ सौ किलोमीटर लम्बी रेस होती है। इस वर्ष इन दोनों भाइयों ने इस रेस में विजय प्राप्त किया। भारत का सम्मान बढ़ाया। मैं इन दोनों भाइयों को बहुत-बहुत शुभकामनायें देता हूँ, बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे इस बात की खुशी हुई कि उनका ये सारा अभियान ‘Team India – Vision for Tribal’ आदिवासियों के लिए कुछ कर गुज़रने के इरादे से वो करते हैंI देखिये, देश को आगे बढ़ाने के लिए हर कोई कैसे अपने-अपने प्रयास कर रहा है। और यही तो हैं, जब ऐसी घटनाएं सुनते हैं तो सीना तन जाता है।

कभी-कभार perception के कारण हम हमारे युवकों के साथ घोर अन्याय कर देते हैं। और पुरानी पीढ़ी को हमेशा लगता है, नई पीढ़ी को कुछ समझ नहीं है और मैं समझता हूँ ये सिलसिला तो सदियों से चला आया है। मेरा युवकों के संबंध में अनुभव अलग है। कभी-कभी तो युवकों से बातें करते हैं तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं कई ऐसे युवकों को मिला हूँ जो कहते हैं कि भई, मैंने तो जीवन में व्रत लिया हुआ है ‘Sunday on Cycle’ कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तो सप्ताह में एक दिन Cycle-Day रखा हुआ है। मेरी health के लिए भी अच्छा रहता है। environment के लिए भी अच्छा रहता है। और मुझे अपने युवा होने का बड़ा आनंद भी आता है। आजकल तो हमारे देश में भी साइकिल कई शहरों में चलती है और साइकिल को promote करने वाले लोग भी बहुत हैं। लेकिन ये पर्यावरण की रक्षा के लिए और स्वास्थ्य के सुधार के लिए अच्छे प्रयास हैं। और आज जब मेरे देश के दो नौजवानों ने अमेरिका में झंडा फहरा दिया, तो भारत के युवक भी जिस दिशा में जो सोचते हैं, उसका उल्लेख करना मुझे अच्छा लगा।

मैं आज विशेष रूप से महाराष्ट्र सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। मुझे आनंद होता है। बाबा साहेब अम्बेडकर - मुंबई कीइंदू मिलकी ज़मीन - उनका स्मारक बनाने के लिए लम्बे अरसे से मामला लटका पड़ा था। महाराष्ट्र की नई सरकार ने इस काम को पूरा किया और अब वहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर का भव्य-दिव्य प्रेरक स्मारक बनेगा, जो हमें दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता रहेगा। लेकिन साथ-साथ, लंदन में डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर जहाँ रहते थे - 10, किंग हेनरी रोड, वो मकान भी अब खरीद लिया है। विश्व भर में सफ़र करने वाले भारतीय जब लंदन जाएंगे तो बाबा साहेब अम्बेडकर जो स्मारक अब महाराष्ट्र सरकार वहाँ बनाने वाली है, वो एक हमारा प्रेरणा-स्थल बनेगा। मैं महाराष्ट्र सरकार को बाबा साहेब अम्बेडकर को सम्मानित करने के इन दोनों प्रयासों के लिए साधुवाद देता हूँ, उनका गौरव करता हूँ, उनका अभिनन्दन करता हूँ।

मेरे प्यारे भाइयो-बहनो, अगलीमन की बातआने से पूर्व आप अपने विचार जरुर मुझे बताइये, क्योंकि मेरा विश्वास है कि लोकतंत्र लोक-भागीदारी से चलता है। जन-भागीदारी से चलता है। कंधे से कन्धा मिला करके ही देश आगे बढ़ सकता है। मेरी आपको बहुत-बहुत शुभकामनायें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

Labels: